info@champas.nl 06 303 922 03

Teelt

De champignonteelt

Elke teelt duurt ± 5 weken. Dit is 2,5 week voorbereiding en 2 weken oogst.

Voorbereiding

De grondstoffen zijn in beginsel stro, kippen- en paardenmest, gips en water. Bij CNC in Milsbeek of Moerdijk worden deze grondstoffen bewerkt tot champignoncompost. Daarna wordt de champignonschimmel (mycelium), ook wel broed genoemd, erin geënt. Broed is een steriele graankorrel die geheel doorgroeid is met het champignonmycelium.

Na twee weken ingroei levert CNC de doorgroeide compost af bij Champas BV.

De champignonteelt vindt plaats op bedden in teeltcellen. Deze vullen we met de doorgroeide compost en dekaarde: de voedingsbodem voor champignons.

De vulmachine verdeelt de compost en dekaarde. Eerst een laag compost van circa 30 cm. Daarop een laag dekaarde van circa 5 cm. Dit werkt als buffer voor vocht.

Door de dekaarde en een optimaal klimaat gaat het mycelium in de compost over tot het vormen van champignons.

Oogst

Ongeveer 17 dagen na het vullen van de cellen oogsten we de eerste champignons. Het oogsten wordt een 'vlucht' genoemd.

Een vlucht duurt ongeveer 6 dagen. Elke dag worden de grootste champignons geplukt. Zo hebben de kleinere meer ruimte om verder te groeien.

Tijdens het oogsten staan de plukkers op elektrische pluklorry's. Deze stellen ze in op de gewenste hoogte voor een goede werkhouding.

Ongeveer 24 dagen na het vullen volgt de tweede vlucht.

De plukkers sorteren de champignons op kwaliteit. Daarna vullen ze de bakjes voor de klant, met het juiste gewicht. Hierna worden de gevulde bakjes meteen in de koelcel gezet. Zo behouden we een optimale kwaliteit.

Na twee of drie vluchten worden de cellen leeggemaakt. Een machine trekt het doek uit het bed. Daardoor valt de gebruikte compost en dekaarde (champost) op een lopende band, die een vrachtwagen in gaat. De vrachtwagens rijden naar Frankrijk en Duitsland. Daar wordt de champost hergebruikt in de tuin- en akkerbouw.

Als de cellen leeg zijn, worden ze grondig gereinigd met hete stoom. Met schone cellen beginnen we weer een nieuwe teelt. Door deze werkwijze houden we de ziektedruk laag. Bestrijdingsmiddelen zijn hierdoor op ons bedrijf niet nodig.Heeft u specifieke wensen?
In overleg is uw wens doorgaans te realiseren. Neem contact met ons op!